Binnenklimaatonderzoek

Veel woningen hebben een slecht binnenklimaat: een te hoog percentage CO2, een te hoog vochtgehalte of juist te droog. Dit is niet goed voor de gezondheid. U kunt een luchtkwaliteitsmeter bij ons lenen om uw binnenklimaat te monitoren. Via een app* kunt u de resultaten van de meter bekijken en met een adviseur delen, als u dat wilt. De adviseur analyseert dan de gegevens en geeft u telefonisch of per e-mail adviezen over hoe u de kwaliteit van de lucht kunt verbeteren.

Aanvragen luchtkwaliteitsmeter
Bij de balies van het gemeentehuis in Joure en de servicepunten in Lemmer en Balk kunt u een luchtkwaliteitsmeter halen die u tien dagen gratis mag gebruiken. U kunt de luchtkwaliteitsmeter aanvragen via duurzaam@defryskemarren.nl.

* Om de app te kunnen downloaden heeft u zelf een e-mailadres en een smartphone met internetverbinding nodig.

Uitleen luchtkwaliteitsmeter

U kunt een luchtkwaliteitsmeter aanvragen bij onderstaande balies. Vergeet u niet eerst een mail te sturen naar: duurzaam@defryskemarren.nl

Heeft u vragen?

Wilt u meer informatie over Tûk Wenjen, neem dan contact met ons op.

X
X