Berichten


Momenteel ontvangen meerdere inwoners uit gemeente De Fryske Marren een flyer, met als onderwerp ‘Zonnepanelenproject in de gemeente De Fryske Marren’, van de partij Zelfstroom. Wij hebben van diverse inwoners de vraag gekregen of dit project een samenwerking is met gemeente De Fryske Marren / Tûk Wenjen. De brief suggereert namelijk dat het gaat om een gezamenlijk initiatief met onze gemeente. Graag informeren wij jullie over het feit dat dit niet het geval is. Het zonnepanelenproject van Zelfstroom staat los van onze gemeente en is een project van Zelfstroom (leverancier van zonnepanelen).

In één van de eerste nieuwsbrief van Tûk Wenjen had ik al aangeven wat mijn plannen waren na de dakisolatie en plaatsing van zonnepanelen: ik wilde graag van het dure gas af. Nu is de gasprijs dit jaar weer € 0.03 per m3 duurder geworden. Dus sinds augustus 2017 staat er bij mij een palletkachel in de kamer. Vanwege de situatie in Groningen ligt het niet in de verwachting dat het goedkoper wordt. Ik heb de investeringen gefaseerd gedaan vanwege de financiële situatie. Ik kwam zonder werk te zitten en was genoodzaakt om de vaste lasten naar beneden te brengen.

Hoe kun je dit financieel inzichtelijk maken werd mij gevraagd? Je moet ervoor de meterkast induiken en weten wat jouw verbruik is en wat de kosten zijn voor gas (m3) en elektra (kWh). Daarna maak je de keuze hoeveel panelen je wilt en welke nieuwe energiebron je wilt  (palletkachel, warmtepomp o.i.d.). Je laat je informeren over de investering en maakt dan een berekening of je laat het je voorberekenen.

Mijn gas berekening versus palletkachel

 • Investering pelletkachel: € 3.700
  Berekening: € 4.200 minus € 500,00 subsidie. De hoogte van subsidie is afhankelijk van het type kachel warmtepomp waarvoor u kiest. Kijk hiervoor in de lijst van de ISDE die door de overheid is gemaakt op de webpagina ‘Investeringssubsidie duurzame energie ISDE’.
 • Totaalbesparing gas door pelletkachel: 1.500 m3 per jaar.
  Berekening: totaalverbruik over 2016 was 1.650 m3 gas. Ik heb afgelopen zomer een pelletkachel geplaatst. Mijn gasverbruik in de afgelopen drie maanden was 30 m3 welke nodig was voor eten koken en warmwater. Dus mijn nieuwe verbruik wordt circa 4 x 30 m3 = 120 m3 gas per jaar. Mijn besparing zal circa 1.500 m3 gas worden.
  De gemiddelde gasprijs per m3 is 
  € 0,65. Investering pelletkachel netto € 3.700 : € 0,65 = 5.693 m3 gas.
  Mijn verbruik per jaar is circa 1.500 m3 (dit is excl. gas voor koken en warmwater):

  – 5.693 m3  : 1.500 = 3,8 jaar. 
  – 1.500 m3 x € 0,65= € 975,00.
 • Kosten pellets per jaar: € 600,00
  Berekening: kosten pellets € 5 per zak van 15 kilogram. Mijn verbruik zal ongeveer uitkomen op 120 zakken x € 5 = € 600 per jaar.
  Pellets kosten 3,8 jaar x € 600,00 = € 2.280. € 2.280 : 0,65= 3.508 m3 gas. 3.508 m3 gas : 1500 = 2,34 jaar
 • Investering eruit in zes jaar
  Berekening: totaalplaatje is in 3,8 jaar investering pelletkachel eruit en 2,34 jaar. Is ruim gerekend in 6 jaar terug verdiend.
  Mijn besparing op energiekosten is elk jaar € 375,00 per jaar. Per maand kan u zelf de maandlasten al naar beneden sturen. Dus gelijk win-win situatie.
 • Besparing vaste energielasten per jaar € 1.575
  Berekening: in mijn situatie heb ik de vaste energie lasten teruggebracht van € 180 naar € 80 per maand.
  Dat is 12 x € 100 = € 1.200 per jaar en dus totaal € 1200 + € 375 = € 1.575.

Geen enkele loterij die dat jaar in jaar uit gaat verbeteren

Ruim gerekend is de investering in de pelletkachel (€ 4.200) in zes jaar terugverdiend. Na zes jaar is, als je de investering in hetzelfde jaar allemaal doet, er dus een rendement van € 1.200. Geen enkele loterij die dat jaar in jaar uit gaat verbeteren. Als je de € 400,00 op jaarbasis besparing meerekent, is dat dus ruim € 1.700 per jaar. Bij mij is de investering er eerder uit omdat ik er drie jaar terug al was begonnen met zonnepanelen. Het is goed te weten dat voorlopig de salderingsregeling voor zonnepanelen tot 2023 nog doorloopt. Daarna wordt het onzeker, maar u kunt er in ieder geval nog ruim vijf jaar gebruik van maken.

Van energielabel G naar A

Voorlopige planning is voor de komende tijd informatie zoeken over zonneboiler, inductiekookplaat, close-in boiler(s) en eventueel extra zonnepanelen. En als dat gerealiseerd is, wil ik van het gas af. Termijn van deze zoektocht is eerst drie jaar en sparen. De realisatie streef is 2020-2023. Ik ben gestart met het project verduurzamen woning in 2014. Dit met een energielabel G. En als alles klaar is, dan heeft mijn woning een energielabel A.

Waarom heeft mijn buurman een lager energieverbruik? Kan ik daar iets van leren? Deze vragen werden donderdagavond 29 maart gesteld in het Wapen van Langweer. Als onderdeel van het project ‘Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen’ vond er een bijeenkomst plaats over ‘sluipverbruik’. Er doen zo’n 70 deelnemers (inwoners uit De Fryske Marren) mee aan het project, die nu zelf hun energieverbruik live kunnen monitoren.

Het project ‘Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen’

bestaat uit het live monitoren van het energieverbruik van de bewoners middels een slimme energiemeter en een monitoringssysteem. Donderdag 29 maart vond de tweede bijeenkomst plaats waar deelnemers op een interactieve manier kennis maakten met het monitoringssysteem en inspiratie opdeden om energie te besparen. De deelnemers worden op de hoogte gehouden door een maandelijkse nieuwsbrief en berichten op Facebook, waarin de deelnemers zelf ervaringen en tips met elkaar kunnen delen en de ontwikkelingen van het project worden genoemd. De initiatiefnemers van het project zijn Energiecoöperatie Doniawerstal-Energie en Energie Coöperatie Dorp Centraal. Zij zagen de kans om de bewoners van De Fryske Marren bewuster te maken van hun energieverbruik. De uitvoering is en wordt gedaan door adviesbureau Ekwadraat en SAMEEN.

Tafelkleedsessie
Op 29 maart werd het Energiecafé georganiseerd in het Wapen van Langweer met als thema ‘Sluipverbruik’. Onder het genot van een kopje koffie werd er een presentatie gehouden waarbij onder

andere duidelijk werd wat sluipverbruik is, wat grote sluipverbruikers zijn en tips die de bewoners kunnen toepassen om sluipverbruik tegen te gaan. Na de presentatie zijn de bewoners aan het werk gezet middels een tafelkleedsessie. Op het tafelkleed hebben de bewoners antwoorden geschreven op een aantal vragen, zoals: Hoeveel is uw verbruik ‘s nachts? Wat kunt u doen om uw sluipverbruik te verminderen? Aan het einde van de bijeenkomst zijn de uitkomsten van elk tafelkleed besproken, zodat de bewoners van elkaar konden leren ‘Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen’. Een deelnemer zei na afloop: ‘Nu begrijp ik nog beter hoe ik mijn energieverbruik kan volgen!’. Binnenkort vinden alle deelnemers de resultaten in de nieuwsbrief en op de Facebookpagina.

Monitoringssystemen geïnstalleerd
De laatste monitoringssystemen worden momenteel geïnstalleerd. Dit betekent dat alle deelnemers van dit project live hun energieverbruik kunnen monitoren en dus inzicht krijgen in hun energieverbruik. In totaal zijn zo’n 70 monitoringsystemen geïnstalleerd, waarvan drie bij scholen en één bij een garagebedrijf.

Voor de zomer gaat er nog een bijeenkomst plaatsvinden waarbij de inwoners actief mee kunnen doen om samen nog meer energie te gaan besparen!