Nieuws van Tûk Wenjen

Goed nieuws! De energieadviesgesprekken van Tûk Wenjen gaan weer van start. Vanwege het coronavirus is de werkwijze aangepast. Heeft u de komende periode een energieadviesgesprek bij u thuis gepland met een deelnemende adviespartij van Tûk Wenjen? Dan neemt de energieadviseur hierover contact met u op. Zij vertellen u wat de aangepaste werkwijze inhoudt.

Wilt u meer informatie over de verschillende energieadviesgesprekken? Bekijk dan onze webpagina ‘Basis energieadviesgesprek’ of Het gasloos en energieneutraal adviesgesprek’.


Momenteel ontvangen meerdere inwoners uit gemeente De Fryske Marren een flyer, met als onderwerp ‘Zonnepanelenproject in de gemeente De Fryske Marren’, van de partij Zelfstroom. Wij hebben van diverse inwoners de vraag gekregen of dit project een samenwerking is met gemeente De Fryske Marren / Tûk Wenjen. De brief suggereert namelijk dat het gaat om een gezamenlijk initiatief met onze gemeente. Graag informeren wij jullie over het feit dat dit niet het geval is. Het zonnepanelenproject van Zelfstroom staat los van onze gemeente en is een project van Zelfstroom (leverancier van zonnepanelen).

Alle energieadviesgesprekken, op locatie thuis, worden tot en met 28 april geannuleerd. Dit in verband met het Coronavirus. Heeft u in de periode van 16 maart tot en met 28 april een energieadviesgesprek bij u thuis gepland met een deelnemende adviespartij van Tûk Wenjen? Dan neemt de energieadviseur hierover contact met u op.

Wilt u meer informatie over het Coronavirus? Op de website van GGD Fryslân kunt u meer lezen. Ook kunt u op de website van het RIVM terecht voor informatie, veelgestelde vragen en het laatste nieuws over het virus.

Wilt u uw woning graag energiezuinig(er) maken? Of wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden voor energiebesparende maatregelen in huis? Bezoek dan één van de groene startavonden van Tûk Wenjen, het energiebesparingsproject van gemeente De Fryske Marren.

Tijdens deze informatieavond geven wij u informatie over:

  • de gesubsidieerde energieadviezen die u kunt aanvragen via Tûk Wenjen;
  • de subsidie- en financieringsmogelijkheden die er zijn voor het energiezuiniger maken van uw woning;
  • de verschillende mogelijkheden om uw woning te isoleren;
  • het verlagen van de woonlasten door het besparen van energie;
  • de mogelijkheden voor het zelf opwekken van duurzame energie.

Overzicht groene startavonden

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de website www.tukwenjen.nl. Of telefonisch via telefoonnummer 14 05 14.

(Bron: Jouster Courant)

Van alle Friese gemeenten staat De Fryske Marren op plaats 1 als het gaat om het meest energiezuinige aanbod van koopwoningen. Landelijk loop Friesland echter een beetje achter de feiten aan. Daar staat dezelfde gemeente op plaats 67.

Dat blijkt uit cijfers van Beslist.nl dat de energielabels van ruim 100.000 te koop staande woningen en recent verkochte koopwoningen analyseerde. Sinds 2015 is het voor woningverkopers verplicht om een energielabel te overhandigen aan nieuwe bewoners.

Ongeveer 23 procent van woningen die binnen De Fryske Marren in de verkoop staan of recent verkocht zijn, beschikt over het meest zuinige energielabel (A). 24 procent heeft het energielabel B, 25 procent energielabel C, energielabel D is aan 14 procent van de woningen gehangen en eveneens 14 procent van de woningen beschikt over een energielabel E of lager.

Friesland scoort middelmatig met aanbod energiezuinige woningen. Een greep uit de score: Smallingerland staat op plek 98, Ooststellingwerf staat in Friesland op plek 3, maar landelijk op plaats 111. Tytsjerksteradiel is 147ste, Achtkarspelen 158ste, Heerenveen volgt op plek 164, Opsterland 186, Waadhoeke 195, Súdwest-Fryslân 215, Weststellingwerf 216, Leeuwarden 222 en Noardeast-Fryslân 239.

Momenteel ontvangen meerdere inwoners uit Joure een brief en flyer, met als onderwerp ‘Zonnepanelen in De Fryske Marren’ / ‘Zonnepanelen in Joure’, van de partij Zonneplan. Wij hebben van diverse inwoners de vraag gekregen of dit project een samenwerking is met gemeente De Fryske Marren. De brief suggereert namelijk dat het gaat om een gezamenlijk initiatief met onze gemeente. Graag informeren wij u over het feit dat dit niet het geval is. Het zonnepanelenproject van Zonneplan staat los van onze gemeente en is een project van Zonneplan (leverancier van zonnepanelen).

Plannen om uw woning duurzamer te maken? Sinds 2 september kunt u hiervoor subsidie aanvragen via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl)

Voor het isoleren van uw dak, spouwmuur, gevel, vloer en glas kunt u ongeveer 20 procent subsidie ontvangen. Voorwaarde is dat minstens twee isolatiemaatregelen worden uitgevoerd. In dat geval is ook subsidie mogelijk voor een paar extra maatregelen die energie besparen, zoals een isolerende buitendeur, energiezuinig ventilatiesysteem, maatwerkadvies, energieverbruiksmanager of slimme thermostaat. Wordt uw woning zeer energiezuinig of energieneutraal gemaakt? Dan is een bonussubsidie tot € 4.000 mogelijk.

Benieuwd hoe u uw woning energiezuiniger kunt maken?

Tûk Wenjen, het energiebesparingsproject van gemeente De Fryske Marren, biedt een tweetal adviesmogelijkheden. Hiermee ontvangt u een concrete uitwerking van de mogelijkheden die er zijn om uw woning duurzamer te maken. Dit advies wordt verzorgd door onafhankelijke en gecertificeerde bedrijven.

Hier leest u over het basis energieadvies. En hier leest u meer over het gasloos en energieneutraal advies.

Sinds februari 2019 is het voor inwoners uit De Fryske Marren mogelijk om een gemeentelijke subsidie aan te vragen voor het ontvangen van energieadvies op maat voor uw (particuliere) koopwoning. Met deze subsidie komen we u financieel tegemoet waardoor u zelf nog een beperkte eigen bijdrage betaalt voor het energieadviesgesprek. Dit vanuit het duurzaamheidsproject Tûk Wenjen die het energiezuiniger, verduurzamen en gasloos maken van woningen in de gemeente stimuleert en faciliteert. Inmiddels hebben we al vele aanvragen ontvangen!

Aanvragen subsidie

Met een paar stappen kunt u deze subsidie al aanvragen. Dit kan zowel op papier als digitaal door middel van het aanvraagformulier ‘Subsidie advies eigen woning’. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Voor een volledig overzicht van de voorwaarden verwijzen wij u graag naar de Subsidieregeling Advies Eigen Woning De Fryske Marren. Voldoet uw situatie niet aan de voorwaarden? Bijvoorbeeld omdat u net een nieuwe woning heeft gekocht en nog niet staat ingeschreven op dit adres? Neem dan contact met ons op. We bespreken graag met u de mogelijkheden.

Icoon woningscan Tûk WenjenBent u een particuliere woningeigenaar en woont u in De Fryske Marren? Dan is het mogelijk om basis energieadvies aan te vragen. Vanuit het energiebesparingsproject Tûk Wenjen helpen we u als woningeigenaar graag verder om uw koopwoning stapsgewijs (verder) te verduurzamen. Door het onafhankelijke basis energieadvies wordt duidelijk welke maatregelen u aan uw woning kunt nemen, wat de kosten bedragen en welke subsidie- en financieringsmogelijkheden er zijn. De energieadviezen worden door verschillende energieadviespartijen verstrekt waarmee we een samenwerkingsverband hebben en waar u als inwoner zelf een keuze uit kunt maken.

Onafhankelijk energieadvies: hoe werkt het?
U versterkt als bewoner zelf opdracht aan, een aan Tûk Wenjen verbonden, adviespartij. De prijs voor het basisadvies bij alle bedrijven is gelijk evenals de procedure. Hiermee borgen we de kwaliteit en onafhankelijkheid van de adviezen.

Het basisadvies heeft een totaalwaarde van € 300,00 (inclusief btw). U kunt voor een bedrag van € 265,00 subsidie ontvangen van gemeente De Fryske Marren . Hierdoor hoeft u zelf nog maar een kleine bijdrage te betalen van € 35,00.

Wanneer ontvangt u gemeentelijke subsidie?
Om subsidie te kunnen krijgen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, waaronder:

  • de woning moet uw eigendom zijn;
  • het moet uw woonadres zijn;
  • het advies moet worden uitgevoerd door een aan Tûk Wenjen deelnemende adviesbedrijf;
  • als woningeigenaar kunt u per adres in een tijdbestek van drie jaar éénmaal subsidie ontvangen voor de twee verschillende adviesproducten (basis energieadvies en een gasloos en energieneutraal adviesgesprek).

Voor een volledig overzicht van de voorwaarden verwijzen wij u graag naar de Subsidieregeling Advies Eigen Woning De Fryske Marren.

Meer weten?
Op de webpagina basis energieadvies leest u meer over de voorwaarden en de procedure voor het aanvragen van een basis energieadvies.

Eindelijk kunnen we bekendmaken dat Tûk Wenjen opnieuw een groene start maakt in 2019. Tûk Wenjen blijft particuliere woningbezitters in De Fryske Marren stimuleren en faciliteren om woningen (verder) te verduurzamen en doet hier nog een extra groen stapje bovenop. Het uitgangspunt van Groene Start daarbij blijft: energieneutraal waar iedereen aan mee kan doen, afgestemd op uw woonsituatie.

Tûk Wenjen biedt vanaf 2019 weer energieadvies

Het duurt niet lang meer voordat we energieadviesgesprekken aanbieden. De aanpak in 2019 ziet er anders  uit. De afgelopen periode hebben wij het project Tûk Wenjen geëvalueerd. Hieruit blijkt dat veel woningeigenaren de informatieavonden (groene startavonden) bezochten, energieadvies ontvingen en hun woning verduurzaamden. Ook is gebleken dat onafhankelijk advies bij bewoners thuis in een grote behoefte voorziet. Daarom is ervoor gekozen om onafhankelijk basisadvies (basis energieadvies) te blijven aanbieden. Nieuw dit jaar is dat we ook een gasloos en energieneutraal adviesgesprek (‘Nota-0’ advies) gaan aanbieden.

Wilt u graag een basis energieadviesgesprek of gasloos en energieneutraal adviesgesprek aanvragen? Houd dan vooral de website van www.tukwenjen.nl in de gaten. Wij houden u graag op de hoogte wanneer en onder welke voorwaarden het weer mogelijk is om een energieadviesgesprek aan te vragen. Ook via deze nieuwsbrief van Tûk Wenjen zullen we u hierover informeren.

Groene startavonden

Vanaf februari komt Tûk Wenjen weer op verschillende plaatsen in de gemeente om informatie te geven over energiezuinig wonen. Op de groene startavonden leggen wij graag uit wat het project voor u kan betekenen. Zo adviseren wij u over de mogelijkheden die er zijn om uw woning zo energiezuinig en comfortabel mogelijk te maken en wat u daarmee kunt besparen.

Hieronder vindt u een overzicht van de informatieavonden:

Woensdag 6 februari : Zalencentrum ’t Haske in Joure
Dinsdag 12 februari : Zalencentrum St. Nyk in Sint Nicolaasga
Maandag 18 februari : De Hege Fonnen in Lemmer
Woensdag 6 maart : De Treemter in Balk
Woensdag 27 maart : Zalencentrum ’t Haske in Joure
Maandag 8 apri : MFC It Klif in Oudemirdum

Aanmelden voor de groene startavonden kan (bij voorkeur) via www.tukwenjen.nl. Heeft u geen toegang tot internet, dan kunt u zich telefonisch aanmelden via telefoonnummer 14 05 14. U kunt kosteloos een bezoek brengen aan één van de informatieavonden.

Meer weten over Tûk Wenjen?

Bekijk dan de website www.tukwenjen.nl, volg ons via Facebook (@groenestart.frl) of meld u aan voor de nieuwsbrief van Tûk Wenjen.