Kwaliteit

Deelnemende bedrijven

Tûk Wenjen staat voor kwaliteit. Inwoners van gemeente De Fryske Marren weten dat inmiddels. Omdat we die kwaliteit willen blijven waarborgen, werken we met een selectieprocedure. Voldoen bedrijven die zich aanmelden daaraan, dan mogen ze zich met recht een tûk bedrijf noemen.

Wat betekent deze aanpak voor u?

  • Uw wensen staan altijd centraal.
  • Het advies dat u krijgt sluit aan op uw woning en woonsituatie. De voorgestelde maatregelen helpen u op weg naar een woning met een zo laag mogelijke energierekening.
  • We willen u niet op extra kosten jagen. Is het nodig dat u een bedrag leent om energiebesparende maatregelen te nemen? Dan neemt de adviseur dit mee in de berekening zodat de maandelijkse lasten niet stijgen.

Wij houden de kwaliteit scherp in de gaten
Daarom kijken we hoe de deelnemende bedrijven te werk gaan en voeren we tevredenheidsonderzoeken uit. Zo krijgt u na het gratis adviesgesprek en na de uitvoering van de maatregelen mail van Tûk Wenjen met een link naar een korte vragenlijst op de website. Als daaruit blijkt dat een bedrijf niet zich niet aan de afspraken houdt of niet voldoet aan de voorwaarden, dan grijpen we in en wordt het bedrijf uitgesloten van deelname.

Door te werken met een selectieprocedure bouwt de gemeente een extra kwaliteitszekerheid in. Dit betekent:

Kwaliteit
De bedrijven moeten laten zien wat ze weten en kunnen en garant staan voor een product van goede kwaliteit. Ze zijn aangesloten bij een branchevereniging en hebben een garantie- en waarborgregeling voor hun klanten die erkend is door stichting Garantie Woning, zoals: SWK, Woningborg, Bouwgarant of een gelijkwaardige regeling. Isolatiebedrijven zijn aangesloten bij VENIN en hebben SEI of Sterkin-erkenning.

Openheid
De gemeente heeft inzicht  in wat de bedrijven u geleverd hebben. Ook onderzoeken we steekproefsgewijs of de bedrijven voldoen aan de eisen die we stellen.

Klachten
Ontvangen we klachten of blijkt uit ons tevredenheidsonderzoek dat een bedrijf niet voldoet, dan sluiten we het betreffende bedrijf uit van deelname aan Tûk Wenjen.

Tûke bedrijven

Dit zijn de bedrijven die bij Tûk Wenjen zijn aangesloten en die de maatregelen voor u kunnen uitvoeren. Denk aan het isoleren van een dak, gevel of vloer, maar ook voor het installeren van een nieuwe ketel. Daarnaast werken wij samen met energieadviseurs. De energieadviseurs kunnen u volledig adviseren en zijn gecertificeerd. Een overzicht van de deelnemende adviseurs vindt u op de webpagina ‘Deelnemende adviseurs’.

Wat we niet doen
We bemoeien ons niet met afspraken die u maakt met de deelnemende bedrijven. U bent zelf verantwoordelijk voor de afspraken die u met de (deelnemende) bedrijven maakt. Wees vooral zelf kritisch op de inhoud van de aangeboden offerte, de prijs en andere zaken. Wij stellen wel eisen aan deelname van bedrijven en houden klanttevredenheidsenquêtes. Maar deelname van een bedrijf aan Tûk Wenjen is geen garantie dat u altijd de beste offerte ontvangt.

Logo Spouwmuur Installatienoord.nl
Logo Gebr. de Boer Installatietechniek
Logo Mensonides
Logo Koston
Logo K&B Installatietechniek
Logo Huisman Installatietechniek
Logo Smit Isolatie Groep
Logo Aannemersbedrijf A. Fekken
Logo L&B
Logo Meester