Heeft uw woning warmtelekken?

Thermografische quickscan

Door uw woning goed te isoleren kan erg veel energie worden bespaard. Daarnaast geeft dit veel comfort in uw woning. Heeft uw woning warmtelekken? De thermografische quickscan laat zien hoe goed of slecht een woning geïsoleerd is. De adviseur loopt samen met u een rondje om uw woning en brengt met een thermografische camera eventueel onnodig energieverlies in beeld. U kunt meteen meekijken en krijgt uitleg over de lekken en de te nemen maatregelen. Op die manier kunnen eventuele gebreken, gevaren en kansen voor verbetering tijdig worden opgespoord. De adviseur stuurt u foto’s per mail. Er wordt geen rapport opgesteld. De scan duurt 30 à 45 minuten.

Voorwaarden
Voor een goed warmtebeeld moet er minstens 10 graden verschil zijn tussen de binnen- en buitentemperatuur. Ook mag er geen verstoring zijn door zonnestralen of neerslag. ’s Winters vroeg in de ochtend of bij bewolking zijn de omstandigheden daarom het beste.

Deze thermografische quickscan kost normaal gesproken € 95. Via onze website kunt u een kortingsvoucher aanvragen die u kunt inleveren bij een bedrijf dat deelneemt aan Tûk Wenjen. Zo kost de scan slechts € 25.

Hoe kan ik een voucher aanvragen?

Per woningeigenaar kan maximaal drie vouchers worden aangevraagd (voor elk adviesproduct één voucher).

  • CV ketel Check (normaal € 85  met kortingsvoucher € 25)
  • Isolatiecheck (normaal € 200 met kortingsvoucher € 50)
  • Thermografische quick scan (normaal € 95 met kortingsvoucher € 25)

Voorwaarden

  • de woning moet uw eigendom zijn;
  • het moet uw woonadres zijn;
  • het advies moet worden uitgevoerd door een aan Tûk Wenjen deelnemende adviesbedrijf.

Stappen

  1. U ontvangt na uw aanvraag een vouchernummer (of maximaal drie wanneer u meer adviesproducten wilt afnemen).
  2. De voucher kan worden ingeleverd bij één van de deelnemende adviesbedrijven (met uitzondering van Energie Inspectie B.V.).
  3. U verstrekt het bedrijf opdracht voor één of maximaal drie van de genoemde adviesproducten en geeft uw vouchernummer(s) door aan het adviesbedrijf.
  4. Het adviesbedrijf voert de adviezen uit volgens de genoemde bedragen op de website. Het bedrag van de vouchers wordt daarop in mindering gebracht. U ontvangt van het adviesbedrijf een factuur.