Een verlaging op de energierekening

Witgoed subsidieregeling (let op, de voorwaarden zijn iets gewijzigd)

Bent u inwoner van gemeente De Fryske Marren en heeft u moeite om de energierekening te betalen? Dan komt u misschien wel in aanmerking voor de witgoed regeling. Hiermee kunt u uw oude witgoed apparaat omruilen voor een nieuw, energiezuinig apparaat. Hopelijk daalt hiermee uw energieverbruik en dus ook uw rekening.

Let op, dit geldt voor werkende apparaten. Kapotte apparaten kunnen niet omgeruild worden.

Op deze pagina leest u wat de voorwaarden zijn, voor welke apparaten de regeling geldt en wat het maximale bedrag is.
De subsidieregeling loopt tot 31 december 2025 of totdat het budgetplafond van totaal € 600.000 is bereikt. Dus wees er snel bij!

Om in aanmerking te komen

De belangrijkste voorwaarden

 • U woont in gemeente De Fryske Marren;
 • U bent 21 jaar of ouder;
 • U heeft niet eerder gebruik gemaakt van deze regeling;
 • Uw vermogen komt niet boven de voor uw situatie geldende vermogensgrens uit:
  • Alleenstaande: € 7.605
  • Alleenstaande ouder: € 15.210
  • Gehuwd/samenwonend: € 15.210
 • U heeft een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm:
  • Voorbeelden van inkomen zijn: loon uit arbeid, AOW-uitkering, pensioen werkgever, inkomsten uit verhuur/kostgeverschap, partner- en kinderalimentatie, periodieke giften, ANW-uitkering.

De inkomensgrenzen per maand exclusief vakantietoeslag, 130% van de netto bijstandsnorm per 1 januari 2024 zijn:

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijdGehuwden, één AOW-leeftijd, ander niet
Alleenstaand€ 1.585,53€ 1.760,81
Samenwonend/gehuwd€ 2.265,04€ 2.386,41€ 2.386,41

Welke apparaten kunt u omruilen?

Alle witgoedapparaten komen in aanmerking: koelkast, vriezer, koel-vries combinatie, wasmachine als:

 • Het in te ruilen apparaat een energielabel C of slechter heeft;
 • Het apparaat ouder is dan 10 jaar (wanneer het energielabel niet bekend is);
 • Het apparaat niet kapot is;
 • Als u een inductiekookplaat of -fornuis kiest, ruilt u een apparaat op gas in.

 

Het nieuwe apparaat moet het volgende energielabel hebben:

 • Wasmachine: A-label;
 • Koel-vries combinatie: minimaal label C;
 • Vriezer: minimaal label C;
 • Inductiekookplaat die aangeschaft wordt heeft geen label, inductiefornuis is label A
  (Let op: voor een inductiekookplaat of -fornuis kan het mogelijk zijn dat u uw meterkast moet uitbreiden en/of een speciaal stopcontact met krachtstroom nodig heeft. De kosten hiervan worden niet vergoed vanuit deze regeling. Woont u in een huurwoning van een woningcorporatie? Dan kan het zijn dat zij dit voor u willen doen. Neem daarvoor contact met hen op).

Hoe hoog is de subsidie?

Per adres kan een bedrag van maximaal € 750 aan subsidie worden ontvangen. Het subsidiebedrag mag niet hoger zijn dan de aanschafwaarde van de nieuwe apparaten (dus wanneer u een apparaat van € 500 aangeschaft, ontvangt u geen € 750 maar € 500 aan subsidie). Indien de aanschafwaarde hoger is, dient u het verschil zelf bij te betalen aan de leverancier.

Hoe werkt het?

Heeft u een inkomen op 130% van de netto bijstandsnorm en is uw vermogen niet hoger dan de vastgestelde vermogensgrenzen? Dan kunt u de witgoedregeling digitaal aanvragen.

Bekijk het complete overzicht van de voorwaarden op de website Overheid.nl.

Wat gebeurt er na het indienen van uw aanvraag?

Stap 1

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen doen wij voor u een reservering op het beschikbare subsidiebudget van maximaal € 750 per adres. U ontvangt van ons een bevestigingsbrief met daarin een zaaknummer en een aankoopverklaring. Bewaar deze bevestiging goed.

Stap 2

Met de bevestigingsbrief en de aankoopverklaring gaat u naar een bedrijf die witgoedapparaten levert. In overleg met de verkoper zoekt u een apparaat uit. U vult samen met de verkoper de ‘aankoopverklaring’ in. Koop het apparaat nog niet, betaal niets. De ondertekende versie van de aankoopverklaring stuurt u naar de gemeente en de verkoper houdt de kopie.

 • Let op: binnen 4 weken na de verzenddatum van de bevestiging moet de ondertekende aankoopverklaring bij de gemeente retour zijn. Daarna vervalt namelijk het recht op de voorreservering van het subsidiebedrag. U kunt dan een nieuwe aanvraag indienen. Het risico bestaat dat er dan geen subsidie meer beschikbaar is.
 • Let op: zoekt u een apparaat uit wat duurder is dan € 750, dan betaalt u het meer te betalen bedrag zelf. De gemeente vergoedt maximaal € 750.

Stap 3

Na ontvangst van de aankoopverklaring beoordeelt de gemeente of u definitief in aanmerking komt voor de subsidie. Klopt alles, dan ontvangt u de brief Toekenning subsidie witgoedregeling. Hierin staat dat de gemeente de subsidie geeft en hoeveel subsidie de gemeente geeft. Met deze brief kunt u naar de winkel om uw witgoedapparaat te kopen. De winkel stuurt de rekening naar de gemeente. De gemeente betaalt de rekening aan de winkel. Deze rekening mag nooit meer dan € 750,- zijn. 

Naar welke leverancier kan ik toe?
Lokale bedrijven zijn op de hoogte gesteld van de regeling, de aankoopverklaring en hebben mogelijk aantrekkelijke aanbiedingen. Bij niet bekende leveranciers moet u de regeling en de aankoopverklaring zelf voorleggen.

Er zijn geen voorwaarden gesteld aan bedrijven waar u uw witgoedapparaat kunt bestellen. U mag zelf kiezen waar u uw witgoedapparaat besteld. Het is wel van belang dat de leverancier met u de aankoopverklaring invult.

Heeft u vragen of u in aanmerking komt voor deze regeling?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 05 14 of stuur een email naar witgoedregeling@defryskemarren.nl.