Een verlaging op de energierekening

Witgoed subsidieregeling

Bent u inwoner van gemeente De Fryske Marren en heeft u moeite om de energierekening te betalen? Dan komt u misschien wel in aanmerking voor de witgoed regeling. Hiermee kunt u uw oude witgoed apparaat omruilen voor een nieuw, energiezuinig apparaat. Hopelijk daalt hiermee uw energieverbruik en dus ook uw rekening.

Op deze pagina leest u wat de voorwaarden zijn, voor welke apparaten de regeling geldt en wat het maximale bedrag is.
De subsidieregeling loopt tot 31 december 2023 of totdat het budgetplafond van totaal € 450.000 is bereikt. Dus wees er snel bij!

Om in aanmerking te komen

De belangrijkste voorwaarden

 • U woont in gemeente De Fryske Marren;
 • U bent 21 jaar of ouder;
 • Uw vermogen komt niet boven de voor uw situatie geldende vermogensgrens uit:
  • Alleenstaande: € 7.605
  • Alleenstaande ouder: € 15.210
  • Gehuwd/samenwonend: € 15.210
 • U heeft een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm:
  • Voorbeelden van inkomen zijn: loon uit arbeid, AOW-uitkering, pensioen werkgever, inkomsten uit verhuur/kostgeverschap, partner- en kinderalimentatie, periodieke giften, ANW-uitkering.

De inkomensgrenzen per maand exclusief vakantietoeslag, 130% van de netto bijstandsnorm per 1 januari 2023 zijn:

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijdGehuwden, één AOW-leeftijd, ander niet
Alleenstaand€ 1.476,64€ 1.643,38
Samenwonend/gehuwd€ 2.109,48€ 2.231,89€ 2.231,89

Welke apparaten kunt u omruilen?
Alle witgoedapparaten komen in aanmerking: koelkast, vriezer, koel-vries combinatie, wasmachine, vaatwasser en droger als:

 • Het in te ruilen apparaat een energielabel C of slechter heeft;
 • Het apparaat ouder is dan 10 jaar (wanneer het energielabel niet bekend is);

Het nieuwe apparaat moet het volgende energielabel hebben:

 • Wasmachine: A-label;
 • Droger: A-label;
 • Koel-vries combinatie: minimaal label C;
 • Vriezer: minimaal label C;
 • Vaatwasser: minimaal label C.

Hoe hoog is de subsidie?
Per adres kan een bedrag van maximaal € 750 aan subsidie worden ontvangen. Het subsidiebedrag mag niet hoger zijn dan de aanschafwaarde van de nieuwe apparaten (dus wanneer u een apparaat van € 500 aangeschaft, ontvangt u geen € 750 maar € 500 aan subsidie). Indien de aanschafwaarde hoger is, dient u het verschil zelf bij te betalen aan de leverancier.

Hoe werkt het?
Heeft u een inkomen op 130% van de netto bijstandsnorm en is uw vermogen niet hoger dan de vastgestelde vermogensgrenzen? Dan kunt u de witgoedregeling digitaal aanvragen.

Bekijk het complete overzicht van de voorwaarden op de website Overheid.nl.

Wat gebeurt er na het indienen van uw aanvraag?

 • Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen doen wij voor u een reservering op het beschikbare subsidiebudget van maximaal € 750 per adres. U ontvangt van ons een bevestigingsbrief met daarin een zaaknummer en een aankoopverklaring. Bewaar deze bevestiging goed.
 • Met de bevestigingsbrief en de aankoopverklaring gaat u naar een bedrijf die witgoedapparaten levert. In overleg met de verkoper zoekt u een apparaat uit. U vult samen met de verkoper de ‘aankoopverklaring’ in. De ondertekende versie van de aankoopverklaring stuurt u naar de gemeente en de verkoper houdt de kopie.
 • Let op: binnen 4 weken na de verzenddatum van de bevestiging moet de ondertekende aankoopverklaring bij de gemeente retour zijn. Daarna vervalt namelijk het recht op de voorreservering van het subsidiebedrag. U kunt dan een nieuwe aanvraag indienen. Het risico bestaat dat er dan geen subsidie meer beschikbaar is.
 • Let op: zoekt u een apparaat uit wat duurder is dan € 750, dan betaalt u het meer te betalen bedrag zelf. De gemeente vergoedt maximaal € 750.
 • Na ontvangst van de aankoopverklaring beoordelen wij of u definitief in aanmerking komt voor de subsidie. Zodra de subsidie is toegekend ontvangt u hiervan bericht. Na de definitieve toekenning kunt u het witgoedapparaat bestellen.
 • De verkoper waar u het witgoedapparaat heeft besteld stuurt de factuur naar de gemeente. Op deze factuur moet het volgende worden vermeld: het bedrag, het zaaknummer, naam van de koper en het adres. Bij de factuur wordt een kopie van de ondertekende aankoopverklaring meegestuurd.
 • Zodra de gemeente de factuur en de ondertekende aankoopverklaring heeft ontvangen wordt de subsidie binnen 4 weken uitbetaald aan de verkoper waar u uw witgoedapparaat heeft besteld.
 • Het factuurbedrag is maximaal het subsidiebedrag van € 750.

Naar welke leverancier kan ik toe?
Er zijn geen voorwaarden gesteld aan bedrijven waar u uw witgoedapparaat kunt bestellen. U mag zelf kiezen waar u uw witgoedapparaat besteld. Het is wel van belang dat de leverancier met u de aankoopverklaring invult.

Lokale bedrijven zijn op de hoogte gesteld van de regeling, de aankoopverklaring en hebben mogelijk aantrekkelijke aanbiedingen. Bij niet bekende leveranciers moet u de regeling en de aankoopverklaring zelf voor leggen.

Heeft u vragen of u in aanmerking komt voor deze regeling?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 05 14 of stuur een email naar witgoedregeling@defryskemarren.nl.