Vergunningen en meldingen

Eén van de energieadviseurs geeft u advies over de mogelijkheden om uw woning te verduurzamen. De uitvoerende bedrijven kunnen de werkzaamheden uitvoeren. In zowel de advies – als uitvoerende fase kunnen besluiten worden genomen waardoor maatregelen vergunning plichtig zijn. De bedrijven kunnen u daar wel op wijzen, maar zijn niet altijd op de hoogte van alle vergunningsvoorwaarden. Daarom bent u als bewoner en opdrachtgever zelf verantwoordelijk om te controleren of de uit te voeren werkzaamheden vergunning of meldingsplichtig zijn. Daarvoor kunt u contact opnemen met gemeente De Fryske Marren.