Ontdek het

Basis energieadviesgesprek

Omdat iedere woning verschillend is en iedere bewoner andere ideeën heeft over welke maatregelen nodig zijn om zijn/haar woning te verduurzamen, bieden we een (basis) energieadvies op maat. Dit is een basisadvies waaruit blijkt welke maatregelen u kunt nemen aan uw woning, wat de kosten zijn en welke subsidie- en financieringsmogelijkheden er zijn.

Onafhankelijk basis energieadviesgesprek: hoe werkt het?

Bent u inwoner van de gemeente De Fryske Marren? Heeft u een eigen woning in De Fryske Marren? En wilt u graag een basis energieadviesgesprek aanvragen? Dan kunt u via Tûk Wenjen een onafhankelijk basis energieadvies aanvragen. Start hieronder met het aanvragen van de subsidie.

Gemeentelijke subsidie t.w.v. € 265
Het basisadvies heeft een totaalwaarde van € 300 (incl. btw). U kunt voor een bedrag van € 265  subsidie ontvangen van gemeente De Fryske Marren. Hierdoor hoeft u zelf nog maar een kleine bijdrage te betalen van € 35,00.

Wat kunt u van het basis energieadviesgesprek verwachten?

Binnen zes weken na het eerste telefonisch contact met het adviesbedrijf ontvangt u het advies via de mail. Een rapportage van meestal meer dan 5 pagina’s.

Daarin worden de volgende zaken opgenomen:

  • Algemene gegevens woning en uw huidige energiegebruik.
  • Een overzicht met mogelijke maatregelen die leiden tot een gasloze en energieneutrale woning (Nota-0). Dit in volgorde volgens trias energetica.
  • Een kostenindicatie van de maatregelen die u kunt treffen voor het energiezuinig maken van uw woning.
  • De verwachte besparing per maatregel.
  • De mogelijke subsidies die u kunt aanvragen voor de uitvoering van de maatregelen.
  • De financieringsmogelijkheden die er zijn.

Binnen twee weken na ontvangst van het advies wordt u door het betreffende adviesbedrijf gebeld. De bedrijven gaan uit van maximaal 1,25 uur voor de opname van de woning. Voor het contactmoment na het advies is maximaal 30 minuten beschikbaar. Gezien de beschikbare tijd het is van belang dat u vooraf uw vragen formuleert. Uiteraard is het mogelijk om hierover aanvullende afspraken te maken met het adviesbedrijf. De subsidie van gemeente De Fryske Marren is alleen gebaseerd op de vooraf gemaakte afspraken met de deelnemende bedrijven. Wanneer u aanvullende afspraken maakt met het adviesbedrijf, dan zullen de eventuele meerkosten voor uw eigen rekening zijn.

Ik wil een basis energieadviesgesprek aanvragen

Wanneer u aan alle voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke subsidie, kunt u een adviesgesprek daadwerkelijk gaan aanvragen.