Wanneer kom ik in aanmerking voor de subsidie?

Gemeentelijke subsidie aanvragen

Om subsidie te kunnen krijgen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, waaronder:

  • de woning moet uw eigendom zijn;
  • het moet uw woonadres zijn;
  • het advies moet worden uitgevoerd door een aan Tûk Wenjen deelnemende adviesbedrijf;
  • als woningeigenaar kunt u per adres in een tijdbestek van drie jaar, éénmaal subsidie ontvangen voor de twee verschillende adviesproducten (basis energieadvies en een gasloos en energieneutraal adviesgesprek).

Voor een volledig overzicht van de voorwaarden verwijzen wij u graag naar de Subsidieregeling Advies Eigen Woning De Fryske Marren.

Aanvragen subsidie

Wanneer u aan alle voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke subsidie, kunt u een adviesgesprek daadwerkelijk gaan aanvragen. Hieronder leest u stapsgewijs hoe u het adviesgesprek kunt aanvragen:

  1. Kies uw manier van aanvragen:
  2. De gemeente beoordeelt of u aan de voorwaarden voldoet en toetst of er voldoende subsidie beschikbaar is op het moment van de aanvraag.
  3. Na akkoord van de gemeente kunt u een door u gekozen deelnemende adviespartij bellen voor het inplannen van het basis energieadvies.
  4. Vervolgens kunt u de deelnemende adviespartij een schriftelijke opdracht geven.
  5. Een kopie van de schriftelijke opdracht moet aan gemeente De Fryske Marren worden verstrekt.
  6. Gemeente De Fryske Marren toetst of aan de voorwaarden wordt voldaan. Wanneer dit het geval is wordt de subsidie aan u uitgekeerd.