Wilt u weten hoe het ervoor staat met de isolatie in uw woning is?

Isolatie onderzoek

Door een woning goed te isoleren kunt u veel energie besparen. Bovendien brengt het meer comfort in huis. Bij veel oudere woningen is niet bekend of en hoeveel isolatie aanwezig is. Vaak blijkt dat door de jaren wel isolatie is aangebracht maar door wisseling van eigenaren het niet goed bekend is waar en hoeveel is geïsoleerd. De aangebrachte isolatie is vaak niet gedocumenteerd. Wanneer een woning moet worden gelabeld wordt dan uitgegaan van de isolatiewaarde die bij jaar van bouw gebruikelijk was. Door onvoldoende inzicht te hebben in de aanwezige isolatie kan ook moeilijk worden bepaald waar en op welke wijze het isolatieniveau van de woning kan worden verbeterd. Het isolatieonderzoek biedt uitkomst.

Tijdens een isolatieonderzoek onderzoekt de adviseur samen met u hoe het ervoor staat met de isolatie in uw woning. Mogelijk worden gaten (klein)  in de muren en het dak gemaakt om de dikte van de isolatie zo goed mogelijk te kunnen vaststellen. Dit wordt ter plekke in overleg met u gedaan. Eventuele herstel van de gemaakte gaten moet door u zelf worden gedaan.

Van de opname wordt een uitgebreid rapport opgesteld (zie link voor voorbeeld). Alle aanwezige isolatie wordt daarin goed omschreven en vastgelegd.

Afhankelijk van het type woning duurt het onderzoek circa 60 minuten. Dit isolatieonderzoek kost normaal gesproken € 200. Via onze website kunt u een kortingsvoucher aanvragen die u kunt inleveren bij een bedrijf dat deelneemt aan Tûk Wenjen. Zo kost het onderzoek u slechts € 50.

Hoe kan ik een voucher aanvragen?

Per woningeigenaar kan maximaal drie vouchers worden aangevraagd (voor elk adviesproduct één voucher).

  • CV ketel Check (normaal € 85 met kortingsvoucher € 25)
  • Isolatie onderzoek (normaal € 200 met kortingsvoucher € 50)
  • Thermografische quick scan (normaal € 95 met kortingsvoucher € 25)

Voorwaarden

  • de woning moet uw eigendom zijn;
  • het moet uw woonadres zijn;
  • het advies moet worden uitgevoerd door een aan Tûk Wenjen deelnemende adviesbedrijf.

Stappen

  1. U ontvangt na uw aanvraag een vouchernummer (of maximaal drie wanneer u meer adviesproducten wilt afnemen).
  2. De voucher kan worden ingeleverd bij één van de deelnemende adviesbedrijven (met uitzondering van Energie Inspectie B.V.).
  3. U verstrekt het bedrijf opdracht voor één of maximaal drie van de genoemde adviesproducten en geeft uw vouchernummer(s) door aan het adviesbedrijf.
  4. Het adviesbedrijf voert de adviezen uit volgens de genoemde bedragen op de website. Het bedrag van de vouchers wordt daarop in mindering gebracht. U ontvangt van het adviesbedrijf een factuur.