Samen bouwen aan een duurzame samenleving
We kiezen steeds vaker voor een goed geïsoleerd huis, een dagje zonder vlees en zonnepanelen op het dak. Een goede zaak, vindt Lisette van der Berg. Zij is projectleider en adviseur duurzaamheid bij gemeente De Fryske Marren en houdt zich dagelijks bezig met allerlei onderwerpen die duurzaamheid bevorderen. En dat zijn er nogal wat, want de groene ambities van de gemeente worden steeds groter.

“De verduurzaming van onze maatschappij is een enorme opgave”, begint Lisette, “maar elke stap die we zetten is er één.” Binnen gemeente De Fryske Marren lopen allerlei projecten waarin duurzaamheid een grote rol speelt. “Bij alle plannen die we maken, moet groen denken en doen vanzelfsprekend zijn. Op die manier bouwen we met elkaar aan een duurzame toekomst.”

Heldere doelen
De Fryske Marren wil haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen graag inspireren en faciliteren. In haar duurzaamheidsambitie stelt zij dat in 2030 alle dorpen en kernen een levendige, groene samenleving vormen. De doelen zijn helder: duurzame energie- en watervoorzieningen, een circulaire economie waar grondstoffen zoveel mogelijk worden (her)gebruikt en volop ruimte voor de natuur, biodiversiteit en nieuwe duurzaamheidsinitiatieven uit de samenleving. Lisette: “We leven momenteel in een woelige tijd: de klimaatopgave vraagt om grote, structurele veranderingen die onze leefomgeving persoonlijk raken. Gelukkig zijn veel inwoners zich daarvan bewust. Die sterke samenleving hebben we nodig om de klimaatproblematiek aan te pakken.”

Werk aan de winkel
“Als gemeente willen we ons certificeren op trede 3 van de CO2-Prestatieladder”, gaat Lisette verder. “Dat houdt in dat we actief aan de slag gaan om de uitstoot van CO2 binnen onze eigen organisatie te reduceren. We gaan onder andere aan de slag met onze gebouwen. Zo is de nieuwe werf in Lemmer gasloos en wordt de glazen vleugel van Herema State gerenoveerd. Na de renovatie zal deze gasloos worden verwarmd. In 2030 willen we geen fossiele brandstoffen meer gebruiken.” Ook op grotere schaal is de gemeente bezig met haar energiehuishouding. De Fryske Marren neemt deel aan de Regionale Energie Strategie: een gezamenlijke aanpak van overheden en organisaties – zoals gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties – om de energietransitie op regionaal niveau vorm te geven. “De energietransitie gaat iedereen aan”, benadrukt Lisette. “We kunnen het niet alleen.”

Van het gas af
“Momenteel voeren we een ‘impactanalyse’ uit, waarin we onderzoeken wat het voor onze gemeente betekent als we straks van het aardgas afgaan. We zullen andere, schone energiebronnen moeten aanboren. In samenwerking met onze experts, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, inwoners en andere betrokkenen bekijken we per gebied wat de energiebehoefte is en welke mogelijkheden voor energieopwekking en verduurzaming onze regio biedt. Daarbij kijken we ook goed naar wat bij onze gemeente past, want uiteindelijk moet het wel haalbaar en uitvoerbaar zijn.”

Alle beetjes helpen
“Ondertussen zitten onze inwoners ook niet stil”, vervolgt Lisette. “Veel huiseigenaren nemen de moeite om hun woning te verduurzamen. Dat moedigen we van harte aan. Met Tûk Wenjen bieden we woningbezitters in De Fryske Marren binnenkort weer passend energieadvies. De afgelopen jaren is dat erg succesvol gebleken. Naast een onafhankelijk basisadvies, geven we voor het eerst dit jaar ook advies voor gasloos en energieneutraal wonen. Subsidie en de invulling hiervan volgen in de loop van dit voorjaar. Uiteraard begrijp ik goed dat niet iedereen de financiële middelen heeft om in de eigen woning te investeren. Toch kun je met kleine aanpassingen in huis energie besparen en bijdragen aan het klimaat. Bijvoorbeeld door ledlampen te gebruiken en tochtstrips te plaatsen. Alle beetjes helpen! Het is vooral belangrijk dat iedereen meedoet.”

 

Icoon woningscan Tûk WenjenBent u een particuliere woningeigenaar en woont u in De Fryske Marren? Dan is het mogelijk om basis energieadvies aan te vragen. Vanuit het energiebesparingsproject Tûk Wenjen helpen we u als woningeigenaar graag verder om uw koopwoning stapsgewijs (verder) te verduurzamen. Door het onafhankelijke basis energieadvies wordt duidelijk welke maatregelen u aan uw woning kunt nemen, wat de kosten bedragen en welke subsidie- en financieringsmogelijkheden er zijn. De energieadviezen worden door verschillende energieadviespartijen verstrekt waarmee we een samenwerkingsverband hebben en waar u als inwoner zelf een keuze uit kunt maken.

Onafhankelijk energieadvies: hoe werkt het?
U versterkt als bewoner zelf opdracht aan, een aan Tûk Wenjen verbonden, adviespartij. De prijs voor het basisadvies bij alle bedrijven is gelijk evenals de procedure. Hiermee borgen we de kwaliteit en onafhankelijkheid van de adviezen.

Het basisadvies heeft een totaalwaarde van € 300,00 (inclusief btw). U kunt voor een bedrag van € 265,00 subsidie ontvangen van gemeente De Fryske Marren . Hierdoor hoeft u zelf nog maar een kleine bijdrage te betalen van € 35,00.

Wanneer ontvangt u gemeentelijke subsidie?
Om subsidie te kunnen krijgen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, waaronder:

  • de woning moet uw eigendom zijn;
  • het moet uw woonadres zijn;
  • het advies moet worden uitgevoerd door een aan Tûk Wenjen deelnemende adviesbedrijf;
  • als woningeigenaar kunt u per adres in een tijdbestek van drie jaar éénmaal subsidie ontvangen voor de twee verschillende adviesproducten (basis energieadvies en een gasloos en energieneutraal adviesgesprek).

Voor een volledig overzicht van de voorwaarden verwijzen wij u graag naar de Subsidieregeling Advies Eigen Woning De Fryske Marren.

Meer weten?
Op de webpagina basis energieadvies leest u meer over de voorwaarden en de procedure voor het aanvragen van een basis energieadvies.