‘We hebben een sterke samenleving nodig om de klimaatproblematiek aan te pakken’

We kiezen steeds vaker voor een goed geïsoleerd huis, een dagje zonder vlees en zonnepanelen op het dak. Een goede zaak, vindt Lisette van der Berg. Zij is projectleider en adviseur duurzaamheid bij gemeente De Fryske Marren en houdt zich dagelijks bezig met allerlei onderwerpen die duurzaamheid bevorderen. En dat zijn er nogal wat, want de groene ambities van de gemeente worden steeds groter.

“De verduurzaming van onze maatschappij is een enorme opgave”, begint Lisette, “maar elke stap die we zetten is er één.” Binnen gemeente De Fryske Marren lopen allerlei projecten waarin duurzaamheid een grote rol speelt. “Bij alle plannen die we maken, moet groen denken en doen vanzelfsprekend zijn. Op die manier bouwen we met elkaar aan een duurzame toekomst.”

Heldere doelen

De Fryske Marren wil haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen graag inspireren en faciliteren. In haar duurzaamheidsambitie stelt zij dat in 2030 alle dorpen en kernen een levendige, groene samenleving vormen. De doelen zijn helder: duurzame energie- en watervoorzieningen, een circulaire economie waar grondstoffen zoveel mogelijk worden (her)gebruikt en volop ruimte voor de natuur, biodiversiteit en nieuwe duurzaamheidsinitiatieven uit de samenleving. Lisette: “We leven momenteel in een woelige tijd: de klimaatopgave vraagt om grote, structurele veranderingen die onze leefomgeving persoonlijk raken. Gelukkig zijn veel inwoners zich daarvan bewust. Die sterke samenleving hebben we nodig om de klimaatproblematiek aan te pakken.”

Werk aan de winkel

“Als gemeente willen we ons certificeren op trede 3 van de CO2-Prestatieladder”, gaat Lisette verder. “Dat houdt in dat we actief aan de slag gaan om de uitstoot van CO2 binnen onze eigen organisatie te reduceren. We gaan onder andere aan de slag met onze gebouwen. Zo is de nieuwe werf in Lemmer gasloos en wordt de glazen vleugel van Herema State gerenoveerd. Na de renovatie zal deze gasloos worden verwarmd. In 2030 willen we geen fossiele brandstoffen meer gebruiken.” Ook op grotere schaal is de gemeente bezig met haar energiehuishouding. De Fryske Marren neemt deel aan de Regionale Energie Strategie: een gezamenlijke aanpak van overheden en organisaties – zoals gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties – om de energietransitie op regionaal niveau vorm te geven. “De energietransitie gaat iedereen aan”, benadrukt Lisette. “We kunnen het niet alleen.”

Van het gas af

“Momenteel voeren we een ‘impactanalyse’ uit, waarin we onderzoeken wat het voor onze gemeente betekent als we straks van het aardgas afgaan. We zullen andere, schone energiebronnen moeten aanboren. In samenwerking met onze experts, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, inwoners en andere betrokkenen bekijken we per gebied wat de energiebehoefte is en welke mogelijkheden voor energieopwekking en verduurzaming onze regio biedt. Daarbij kijken we ook goed naar wat bij onze gemeente past, want uiteindelijk moet het wel haalbaar en uitvoerbaar zijn.”

Alle beetjes helpen

“Ondertussen zitten onze inwoners ook niet stil”, vervolgt Lisette. “Veel huiseigenaren nemen de moeite om hun woning te verduurzamen. Dat moedigen we van harte aan. Met Tûk Wenjen bieden we woningbezitters in De Fryske Marren binnenkort weer passend energieadvies. De afgelopen jaren is dat erg succesvol gebleken. Naast een onafhankelijk basisadvies, geven we voor het eerst dit jaar ook advies voor gasloos en energieneutraal wonen. Subsidie en de invulling hiervan volgen in de loop van dit voorjaar. Uiteraard begrijp ik goed dat niet iedereen de financiële middelen heeft om in de eigen woning te investeren. Toch kun je met kleine aanpassingen in huis energie besparen en bijdragen aan het klimaat. Bijvoorbeeld door ledlampen te gebruiken en tochtstrips te plaatsen. Alle beetjes helpen! Het is vooral belangrijk dat iedereen meedoet.”

 

Een vrouw met een bril staat in het hoge gras.

Word een tûke bewenner

Heeft u ervaringen opgedaan met het duurzaam(er) maken van uw huis en vindt u het leuk om uw ervaringen te delen met anderen? Bijvoorbeeld doordat u vloerisolatie, HR++ glas of zonnepanelen heeft aangeschaft of een volledig energieneutrale woning heeft? Word ambassadeur, oftewel: een tûke bewenner! Tûk Wenjen zoekt tûke bewenners die hun verhaal willen doen.

Interesse? Vul dan het contactformulier in. Wij nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met u op.

Benieuwd naar ervaringen van anderen uit De Fryske Marren? Meer ervaringsverhalen van ambassadeurs leest u hierboven.